Digi TX64 - 双蜂窝5G/LTE-Advanced Pro Cat 20、双Wi-Fi、UDR、全球

Digi TX64

 • 基本硬件。(4) RJ-45以太网,(1) DB-9 RS-232
 • 蜂窝网络。 具有5G和LTE-Advanced Pro Cat 20的全球双模块
  • 5G NR次6频段:n1, n2, n3, n5, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79
  • 4G LTE-Advanced Pro频段。B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71
  • 3G频段。B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9
  • 传输速率。1 x Gbps的吞吐量
 • Wi-Fi: 双802.11ac模块
 • 私人回程。4x 4 MU-MIMO 5 GHz 802.11 a/n/ac Wave 2,1.733 Gpbs(最大)。
 • 公共Wi-Fi: 2 x 2 MIMO 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac,867 Mbps(最大)。
 • 电源连接器。 带点火感应的3针接线板
 • 附件: 本产品不包括;查看可用附件
盒子里有什么。
 • Digi TX64- 双蜂窝5G/LTE-Advanced Pro Cat 20、双Wi-Fi、UDR、全球
联系Digi

1-877-912-3444

联系我们
上午8时至下午5时(美国中部时间)。
国际联络方式

获得个性化的报价

给我们提供您的信息,我们将与您联系

最近浏览的